Spolupráce                 


Spolupráce je založena na vzájemné prospěšnosti a účinné komunikaci.  


 

Sny nemají žádnou moc ani šanci, pokud přes své cíle podle nich nezačnete jednat.